Uutiskirjeet – uhka vai mahdollisuus? Vinkkejä onnistuneeseen uutiskirjemainontaan

Monet verkkomediat tarjoavat mainostajille mahdollisuutta ostaa näkyvyyttä ja läsnäoloa medioiden omista viikottaisista tai päivittäisistä uutiskirjeistä mainonnan keinoin. Digitaalisessa maailmassa uutiskirjeiden voidaan ajatella olevan lähinnä koteihin osoitteellisena suoramainontana toimitettua mainontaa. 

Uutiskirjeiden sähköpostikantojen koot sekä profiilit vaihtelevat paljon medioittain ja yksi uutiskirjeiden vahvuuksista onkin juuri tietystä aihealueesta tai verkkomediasta kiinnostuneiden tavoittaminen.

Uutiskirjeiden tilaajat myös odottavat relevanttia sisältöä, esimerkiksi matkailumedioista uutiskirjeen tilanneet ovat antaneet suostumuksensa siihen, että heille saa toimittaa ajankohtaisia ja kiinnostavia matkatarjouksia.
Vastaavasti raskaana olevat tai vauva-arkea elävät perheet vastaanottavat kiinnostuneina Vau.fi:n uutiskirjeen antamaa lisäinfoa uudesta elämänvaiheestaan. 

Mainontaan kannattaa asettaa tavoite sekä selvä strategia siitä, mitä kampanjalla halutaan saada aikaiseksi. Ilman suuntaa tai tarkempaa suunnitelmaa uutiskirjemainonta jää helposti valveutuneempien mainostajien jalkoihin. Myös kampanjan mittarit on helpompi asettaa, jos suunta on selkeä.

Vinkkejä & neuvoja uutiskirjeissä mainostamiseen sekä uutiskirjeiden sisältöihin

Mitä sitten pitäisi muistaa, kun lähtee lähettämään joko omaa uutiskirjettä tai mainostamaan uutiskirjeessä? Keräsimme mediakumppaneiltamme osuvimpia ja toimivimpia neuvoja ja vinkkejä.

Huomioi mediaympäristön kohderyhmän lisäksi eli mieti, missä hetkessä ja kontekstissa uutiskirje avataan ja millainen mainosviesti toimisi houkuttelevimmin tuoden uutiskirjeen lukijoita suoraan omalle sivustollesi? Olisi tärkeä löytää oikea lisäarvo vastaanottajalle. Huom! Muista myös, että laskeutumissivustolla pitää olla helppo konvertoitua asiakkaaksi eli kynnys tarttua tarjoukseen on oltava mahdollisimman matala.

Yhden yksittäisen räätälöidyn uutiskirjeen sijasta kannattaa miettiä jatkuvampaa näkyvyyttä ja pidempiaikaista läsnäoloa useammassa uutiskirjeessä. Jos esimerkiksi yhtä uutiskirjettä avataan 35 000 – 45 000 kertaa, niin mainonnalleen voi saada jopa 400 000 bruttokontaktia mainostamalla 10 uutiskirjeessä. 

Matkatarjouksissa uutiskirjeen lukija klikkaa parhaiten oikeita ja mahdollisimman selkeitä tuotetarjouksia, mutta on hyvä muistaa myös kertoa uutiskirjeen sisällä uutuuksista ja matkakohteista inspiroivin kuvin herättämään kiinnostusta. Uniikit tarjoukset, jotka ovat voimassa vain rajoitetun ajan toimivat parhaiten.

Uutiskirjeen mainosviestiä kannattaa miettiä tarkkaan ja kirkastaa, sillä selkeä tavoite mahdollistaa myös tarkemman tulosten mittaamisen. Klikkaaminen ei ole aina oikea maali esimerkiksi silloin, jos tuote tai palvelu on aiemmin tuntematon.

Muista, että useasti uutiskirjettä luetaan useampaankin kertaan ja sen pariin palataan, kun muistetaan, että juuri siinä yhdessä uutiskirjeessä oli se kiinnostava tarjous.

Valitse iskevä otsikko koko uutiskirjeelle. Otsikon pitää olla suht lyhyt, koska moni selaa mobiililla. Mobiilin näyttöön ei sivusuunnassa mahdu paljon tekstiä. Otsikon pitää toki vastata sisältöä. Ja muista, että myös emojia voi käyttää tehokeinona otsikoissa.  
Valitse myös aina, jos vain mahdollista, aitoja kuvia kuin kuvapankkikuvia.

Uutiskirjeeseen kannattaa valita enintään 5 artikkelia tai aihetta, sillä harva selaa tätä pidemmälle. Mieluummin useammin lyhyitä kirjeitä kuin kerran kuussa pitkiä kirjeitä, joissa on paljon sisältöä.

Ja muistathan aina merkitä kaupalliset sisällöt selkeästi, ettei vastaanottaja koe tulleensa huijatuksi.  

Millaisia ajatuksia heräsi? Tavataan ja jutellaan lisää! 

Heidi, 040 359 2328, heidi@nostemedia.fi

Nostemedian uutiskirjeverkostoon pääset tutustumaan täältä