Tieto­suoja­seloste

Tiivistelmä

Noste Media Oy (y-tunnus: 2655637-3) on digitaalisen mainonnan asiantuntijayritys, jonka mainosverkostoon kuuluu yli 60 suomalaista verkkosivustoa. Toimitamme edellyttää, että käsittelemme kumppaneidemme eli verkostoon kuuluvien sivustojen sekä niiltä mainontaa kauttamme ostavien yritysten yhteyshenkilöiden henkilötietoja. Mainonnan esittäminen, kohdentaminen ja analysointi edellyttää myös, että verkostoon kuuluvilla sivustoilla käytetään evästeitä. Näistä evästeistä on kerrottu kunkin verkostoon kuuluvan sivuston yhteydessä ja voit vaikuttaa käsittelyyn alla tässä tietosuojaselosteessa kuvatuin tavoin. Tästä tietosuojaselosteesta saat myös lisätietoja siitä:

 • Mitä tietoa käsittelemme ja miten keräämme tietoja evästeillä
 • Miten käytämme tietoa ja millä perusteella
 • Miten kauan säilytämme tietoa
 • Millaisia vaikutusmahdollisuuksia sinulla on
 • Miten jaamme tietoa kolmansille osapuolille
 • Miten huolehdimme tietoturvasta
 • Käsittelemmekö lasten henkilötietoja
 • Voidaanko tähän tietosuojaselosteeseen tehdä muutoksia
 • Miten voit ottaa meihin yhteyttä 

Sivustomme voi sisältää linkkejä ulkopuolisiin sivustoihin. Emme vastaa niiden yksityisyydensuojakäytännöistä, eikä tämä tietosuojaseloste koske näitä ulkopuolisia sivustoja. Käytäthän harkintaa selaillessasi internetiä ja luethan jokaisen sivuston yksityisyydensuojakäytännöt erikseen.

Käsittelemämme tiedot

Voimme käsitellä seuraavia tietoja:

 • Kumppaniemme yhteyshenkilöiden henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot: Käsittelemme mainosverkostoon kuuluvien julkaisijoiden sekä mainostaja-asiakkaidemme yhteyshenkilöiden henkilötietoja. Näihin tietoihin kuuluu esimerkiksi yhteyshenkilön nimi, titteli, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yrityksen nimi ja y-tunnus, asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus-, maksu- ja perintätiedot, palautteet ja yhteydenotot, suoramarkkinointikiellot sekä muut yhteyshenkilön suostumuksella kerätyt tiedot. Verkostoon kuuluvien sivustojen osalta yhteyshenkilön henkilötietoihin liittyy tiedot sivustosta, kuten URL-osoite, aihepiiri, kävijämäärä ja sivulataukset. Mainostaja-asiakkaan osalta yhteyshenkilön henkilötietoihin liittyy tiedot kampanjasta, kuten mainostajan ja kampanjan nimi, ajankohta ja näyttömäärät. Saamme lähtökohtaisesti tiedot kumppanilta itseltään.
 • Potentiaalisten kumppaniemme yhteyshenkilöiden henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot: Käsittelemme henkilötietoja myös potentiaalisista asiakkaistamme, kuten henkilöistä, joiden edustama yritys on aiemmin ollut kumppaninamme tai muutoin saattaa olla kiinnostunut palveluistamme. Näihin tietoihin kuuluu esimerkiksi yhteyshenkilön nimi, titteli, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yrityksen nimi, y-tunnus ja toimiala. Näitä tietoja voidaan kerätä ulkopuolisista lähteistä, kuten yritysten verkkosivustoilta.
 • Evästeillä ja muilla vastaavilla tekniikoilla kerätyt tiedot sivustojen käytöstä: Voimme kerätä sivustojen käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen, nimettömän tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet. Keräämme evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla tietoja, jotka auttavat meitä ymmärtämään, kuinka paljon sivustoilla on, millaiset sisällöt tai mainokset ovat suosittuja ja kuinka kauan käyttäjä sisältöjä tai mainoksia tarkastelee. Näihin tietoihin kuuluu esimerkiksi sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt sivustolle, sivuston ominaisuuksien käyttö- ja selaustiedot, laitteen malli, selain ja selaimen versio, IP-osoite, istunnon aika ja kesto, näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä sekä yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste.

Tietojen käsittelytarkoitukset

Käytämme kumppaniemme yhteyshenkilöiden tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Sopimuksen täyttämiseksi tai siitä neuvottelemiseksi;
 • Maksujen tilittämiseksi, laskuttamiseksi tai perimiseksi;
 • Kommentteihin tai kyselyihin vastaamiseksi;
 • Teknisen tuen tarjoamiseksi;
 • Markkinointiviestien tai asiakasviestien lähettämiseksi;
 • Sopimusehtojen tai lainsäädännön vastaiseen käyttäytymiseen puuttumiseksi;
 • Palveluiden kehittämiseksi; ja
 • Tilastolliseen analyysiin ja raportointiin.

Käytämme evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla automaattisesti kerättyjä tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Mainonnan mittaamiseksi ja analysoinniksi;
 • Markkinointiviestien avaamisen seuraamiseksi;
 • Käyttökokemuksen kehittämiseksi;
 • Tilastolliseen analyysiin ja raportointiin;
 • Sijoittaaksemme sinut kohderyhmään, joka todennäköisesti on kiinnostunut tietystä mainonnasta;
 • Välittääksemme kohderyhmätietoja kolmansille osapuolille mainonnan ostamista ja optimointia varten;
 • Esittääksemme todennäköisten mielenkiinnonkohteittesi mukaan räätälöityä mainontaa.

Emme tee profilointiin perustuvia automatisoituja päätöksiä, joilla olisi oikeudellisia tai vakavuudeltaan vastaavia seurauksia. Harjoittamamme profiloinnin seuraukset ilmenevät pääsääntöisesti tietylle kohderyhmälle kohdennettuna mainontana.

Käsittelemme tietoa kulloinkin voimassaolevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, pääasiallisesti perustuen:

 • sopimuksen täyttämiseen, kuten julkaisija- tai mainossopimuksen neuvotteluun tai sen toteuttamiseen, ml. maksujen tilitykseen tai perintään;
 • oikeutettuun etuun, kuten markkinointiin, palveluiden kehittämiseen sekä profilointiin markkinointiviestien tai mainonnan kohdentamista varten;
 • meidän tai kumppaniemme hankkimaan suostumukseen, esimerkiksi sähköiseen suoramarkkinointiin tai evästeiden asettamiseen; ja
 • lakisääteiseen velvoitteeseen, kuten kirjanpitoaineiston säilyttämiseen.

Katsomme, että evästeillä kerättyjen tietojen käsittely mainonnan esittämistä, analysointia ja kohdentamista varten on sekä meidän että verkostoon kuuluvien sivustojen oikeutetun edun mukaista. Verkostoon kuuluvat sivustot ovat pääosin mainosrahoitteisia, jolloin tietojen käsittely mahdollistaa sivustojen ylläpitämisen. Voit kohtuudella odottaa käsittelyä esitetyn informaation sekä tarjottujen vaikutusmahdollisuuksien kautta. Emme muodosta arkaluonteisia kohderyhmiä, esimerkiksi kohdenna mainontaa lapsille tai henkilön arvioidun terveydentilan perusteella.

Tietojen säilyttäminen

Säilytämme tietoa vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kuvattujen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi, esimerkiksi:

 • kumppaniemme yhteyshenkilöiden henkilötietoja säilytetään tyypillisesti niin pitkään kuin sopimussuhde on voimassa, ja sen jälkeen niin kauan kuin on tarpeen lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi;
 • potentiaalisten kumppaniemme yhteyshenkilöiden henkilötietoja säilytetään markkinointitarkoituksiin henkilön antaman suostumuksen mukaisesti tai niin kauan, kunnes henkilö kieltäytyy markkinoinnista;
 • tietoja, jotka kerätään evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla säilytetään tyypillisesti 90päivän ajan niiden keräämisestä. Evästeet ovat voimassa tyypillisesti istunnon ajan (sessioevästeet) tai muutamasta kuukaudesta muutamaan vuoteen (pysyvät evästeet) taikka kunnes poistat ne.

Voit myös itse vaikuttaa tietojen säilytysaikaan alla kuvattujen vaikutusmahdollisuuksien kautta.

Vaikutusmahdollisuudet

Alla listaamme erilaisia tapoja, joilla voit vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn:

 • Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen: Voit tarkastaa sinusta tallennetut henkilötiedot ottamalla meihin yhteyttä. Pyydämme sinua todentamaan henkilöllisyytesi. Pyynnöstäsi oikaisemme, poistamme tai täydennämme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.
 • Tietojen siirtäminen: Voit saada antamasi henkilötiedot siirretyksi itselle tai toiselle rekisterinpitäjälle ottamalla meihin yhteyttä edellyttäen, että kyse on tiedoista, joita käsittelemme automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella.
 • Suoramarkkinoinnin vastustaminen tai siihen liittyvän suostumuksen peruuttaminen: Voit milloin tahansa kieltää tietojesi käsittelyn suoramarkkinointia varten painamalla viestin lopussa olevaa linkkiä tai ottamalla meihin yhteyttä.
 • Vastustamisoikeus ja käsittelyn rajoittaminen: Voit henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun. Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa tietojen paikkansapitävyyden.
 • Valitusoikeus: Voit myös tehdä valituksen viranomaiselle, jos katsot, että tietojasi on käsitelty lainsäädännön vastaisesi. Pyydämme kuitenkin ensisijaisesti olemaan yhteydessä meihin kaikkien tietojen käsittelyyn liittyvien kysymysten osalta.

Evästeiden osalta voit vaikuttaa käsittelyyn seuraavin tavoin:

 • Uuden evästeprofiilin luominen: Tyhjentämällä evästeet selaimelta säännöllisin väliajoin vaihdat yksilöivää tunnistetta, jolloin aiempaan tunnisteeseen liittyvä profiili nollautuu.
 • Evästeiden estäminen: Voit estää evästeet selaimen asetuksista. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivustojen toiminnallisuuteen.
 • Mainonnan kohdentamisen estäminen: Voit estää mainonnan kohdentamisen vierailemalla kohdentamisessa käytettyjen kolmansien osapuolien sivustoilla:

Adform: https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/
Google: https://www.google.com/settings/ads
Teads: https://teads.tv/privacy-policy/
AudienceProject: https://privacy.audienceproject.com/fi-FI/for-users/opt-out/
Your Online Choices: http://www.youronlinechoices.com/fi/

 • Google Analyticsin käytön estäminen: Voit estää sivuston tietojen käyttämisen Google Analyticsissa asentamalla Google Analyticsin käytön estävän selaimen lisäosan täällä. Tämä lisäosa estää verkkosivustoilla käynnissä olevaa Google Analyticsin JavaScriptia (ga.js, analytics.js ja dc.js) jakamasta sivuston käyntitietoja Google Analyticsille.

Tietojen jakaminen

Emme myy, vuokraa, siirrä tai luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille muissa kuin alla esitetyissä tapauksissa:

 • Kohderyhmät: Voimme jakaa sivustojen kohderyhmätietoja kolmansille osapuolille, jotta ne voisivat ostaa mainostilaa juuri siltä sivustolta, jossa vierailee ko. mainostajan tuotteista tai palveluista kiinnostuneet käyttäjät. Suostumuksesi perusteella voimme luovuttaa myös sinut henkilökohtaisesti tunnistavia tietoja kolmansille osapuolille.
 • Viranomaiset: Voimme luovuttaa henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.
 • Yritysjärjestelyt: Mikäli myymme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, henkilötietoja voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille.
 • Oikeusvaateet ja perintä: Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille, jos uskomme, että se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, saatavien perimiseksi, mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi taikka oikeusvaateen esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Käytämme tietojen käsittelyssä alihankkijoita, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että tietoja käsitellään kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Jotkin kumppaneistamme saattavat sijaita EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella. Jos siirrämme tiedot EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen, ja muuten siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Tietoturva

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

Lapset

Emme tietoisesti kerää alle 13-vuotiaiden henkilötietoja. Jos tietoomme tulee, että käsittelemme alle 13-vuotiaan henkilötietoja, poistamme tiedot välittömästi. Jos sinulla on syytä uskoa, että käsittelemme tällaista tietoa, pyydämme ilmoittamaan asiasta meille viipymättä.

Muutokset

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.

Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää tähän tietosuojaselosteeseen liittyen, ota yhteyttä:

Nostemedia Oy

Antti Kaiponen
+358 50 5372 305
antti@nostemedia.fi