1 REKISTERINPITÄJÄ

Rekisterinpitäjänä toimii Noste Media Oy (y-tunnus: 2655637-3)

2 HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS JA KÄSITTELYPERUSTEET

Henkilötietoja käsitellään markkinointitarkoituksia varten Rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyperusteena on palveluiden tarjoamiseen liittyvä markkinointiviestintä oikeutetun edun perusteella. Oikeutetun edun perusteella käsitellessämme tietoa rajoitamme henkilötietojen käsittelyn ehdottoman välttämättömään ja oikeasuhteiseen käsittelyyn pitäen asiakkaan edun rekisterinpitäjän etua tärkeämpänä.

3 KERÄTYT TIEDOT JA TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään pääasiasiallisesti julkisista rekistereistä ja julkisista lähteistä. Kerättävät tiedot

• Nimi

• Sähköposti

• Yritys

4 TIETOJEN SIIRTO KOLMANSIIN MAIHIN

Henkilötietoja ei siirretä EU:n/ETA:n ulkopuolelle.

5 TIETOJEN SUOJAUS JA LUOTTAMUKSELLISUUS

Nostemedia Oy varmistaa sekä teknisesti että organisatorisin turvakeinoin käsiteltävien henkilötietojen suojaamisen. Teknisiä keinoina ovat muun muassa turvallinen ja suojattu laitteiden käyttö, salasanat sekä turvalliset it-järjestelmät ja palvelut. Tietoja voivat käsitellä vain erikseen määritellyt henkilöt, ohjeistuksen mukaisesti.

6 PROFILOINTI JA AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO

Rekistereissämme olevat henkilöt voivat saada markkinointiviestejä.

7 KÄYTTÄJÄN OIKEUDET

• Tietojen tarkastaminen

• Tietojen korjaaminen ja poistaminen

• Oikeus tietojen siirtämiseen, käsittelyn rajoittamiseen ja käsittelyn vastustamiseen

• Suoramarkkinoinnin vastustaminen (kieltäminen)

• Suostumuksen peruuttaminen

8 YHTEYSTIEDOT

Nostemedia Oy

Antti Kaiponen
+358 50 5372 305
antti@nostemedia.fi