Markkinoinnin tavoitteena on liiketoiminnan kasvu, myös tulevaisuudessa

Markkinoinnin rooli yrityksissä on digitalisaation myötä muuttunut rajusti. Menestyksekäs markkinointi on toki aina ponnistanut liiketoiminnan tavoitteista sekä huomioinut asiakkaiden muuttuvat tarpeet, mutta milloinkaan aiemmin asiakkaiden käyttäytyminen ei ole muuttunut näin nopeasti näin lyhyessä ajassa. 

Niin fyysisiä kuin digitaalisiakin hetkiä ja kohtaamisia on asiakkaiden kanssa pitkin päivää ja yötä satoja, jopa tuhansia. Koko yrityksen henkilöstön kuin markkinoinninkin on pystyttävä mukautumaan ja elämään mukana asiakkaiden arjessa jättääkseen muistijälkiä, herättääkseen kiinnostusta sekä aktivoidakseen asiakkaitaan ostamaan. 

Markkinoinnin toteutuksessa tasapainoillaan usein kolmen eri tekijän välillä: 1) resurssit 2) osaaminen sekä 3) budjetti. Lisäksi kaikkeen tekemiseen vaikuttaa vahvasti myös käytössä ja saatavilla oleva teknologia sekä data. On kokeiltava, opittava ja optimoitava – vielä nopeammin ja tehokkaammin kuin kilpailijat. Pelkästään eri markkinointiteknologioita ja -ohjelmia on valittavana markkinoilla maailmanlaajuisesti tuhansia.

Resurssit, osaaminen sekä budjetti on pystyttävä järkevästi jakamaan asiakkaiden hetkiin a) omassa mediassa sekä kaikissa digitaalisissa ja fyysisissä asiakaskanavissa b) ostetussa mediassa sekä c) ansaitussa mediassa. Ostettuun mediaan sisältyy myös d) lainattu media eli mediatilan lainaaminen omalle sisällölle ympäristöissä, joissa potentiaaliset uudet asiakkaat liikkuvat ja vaikuttavat. 

Kohtaamisten on syytä olla kaikissa hetkissä yhteneväisiä ja viestin yksinkertaisen selkeä ja asiakaslähtöinen. Yrityksiltä odotetaan myös yhä enemmän arvojensa esille tuomista sekä vastuullisuutta. Yritykset ovatkin lähteneet tekojen muodossa näyttämään omia arvovalintojaan ja kulttuuriaan.

Suora yhteys asiakkaisiin kultaakin kalliimpaa

Viimeisimpänänä vuosina satsaukset asiakkuuksien hallintaan sekä asiakasdialogiin ovat kasvaneet ja tätä myötä teknologia eli markkinointiautomaatio on tullut haukkaamaan ison osan markkinointibudjetista. Yrityksille reaaliaikainen yhteys markkinointilupien myötä suoraan yhteys asiakkaisiin on kultaakin kalliimpaa, kunhan vain ymmärretään dialogin voima eikä tyydytä viestimään yksisuuntaisesti. 

Oma ja ansaittu media vievät paljon aikaa ja resursseja sekä vaativat luonnollisesti myös vahvaa substanssia siitä, mikä ja millainen viesti missäkin ympäristössä toimii. Ilman ostettua mediaa on edelleenkin vaikea saada ääntänsä kuuluviin tai saada rakennettua vahvaa tunnesidettä uusiin asiakkaisiin. Markkinointiteknologia puolestaan vaatii toimiakseen dataosaamista ja -ymmärrystä sekä myös kiinnostavia ja erottuvia sisältöjä.

Valintoja, missä ja miten vaikutetaan, on pystyttävä tekemään

Kaiken yrityksen sisällön pitää toimia yhtä hyvin ja ymmärrettävästi kaikissa ympäristöissä ja kanavissa. Niin mobiilissa kuin deskarissakin, äänellisenä videona Youtubessa, äänettömänä ja tekstitettynä videona Facebookissa, inspiroivana kuvana Instagramissa sekä mieleenjäävänä viestinä sekä kiehtovana tarinana kaikkialla digitaalisissa medioissa. 30 sekunnin TV-filkka ei taivu sellaisenaan mihinkään muuhun ympäristöön. Ulkomainonta on myös digitaalista. 

Valintoja, missä ja miten vaikutetaan, on pystyttävä tekemään. Tarvitaan faktista dataa toimivuudesta, vahvaa ymmärrystä asiakkaiden arjesta sekä voimakasta omaan kokemukseen pohjautuvaa intuitiota. 

Markkinoinnin kokonaisuuden hahmottaminen sekä yrityksen liiketoiminnan ymmärtäminen on elintärkeää myös yrityksen valitsemille kumppaneille. Kumppaneiden on pystyttävä yhdessä navigoimaan yhteisen asiakkaansa liiketoiminta kasvuun, myös tulevaisuudessa. On nopeasti omaksuttava uusien teknologioiden vaikutus ja merkitys niin markkinointiin kuin liiketoimintaankin.