Markkinoinnin trendit 2019 – Nostemedian haastattelu­tutkimus

Upea ja uljas uusi vuosi 2019 on startannut useammankin kotimaisen sekä globaalin markkinoinnin ennustuksen ja trendiraportin saattelemana. Nostemedia lähti viime syksynä selvittämään markkinoinnin trendejä vuodelle 2019 ymmärtääkseen paremmin kuluttajamarkkinoijien haasteita sekä näkemyksiä tulevasta.

Markkinoinnin tulevaisuudesta sekä digitaalisesta markkinoinnista haastateltiin loppuvuodesta 2018 yhteensä 10 eri toimialan markkinointipäättäjää seuraavista yrityksistä: LähiTapiola, Hobby Hall, Tikkurila, Kotipizza Group, Messukeskus, Myllyn Paras, Oriola, Bonnier Books, Holiday Club sekä Kaslink.

Markkinointi tiiviissä yhteistyössä myynnin kanssa

Markkinointi on haastatelluissa yrityksissä keskeisessä roolissa sekä tiukasti kiinni myynnin ja liiketoiminnan tavoitteissa. Markkinoinnin koetaan monimuotoistuneen ja operatiivisesti myös monimutkaistuneen digitalisaation myötä. Asiakaskokemus ja –data sekä analytiikka ja asiakasymmärrys ovat globaalin kilpailun kasvaessa ja toimintaympäristön muuttuessa yhä vain vahvemmassa roolissa.

Markkinoinnin operatiivinen toteutus kokeilevaa, ketterää ja jatkuvaa optimointia

Markkinointia suunnitellaan edelleen kattotasolla ja toimialasta riippuen noin 6 kuukauden aikajänteellä, mutta itse operatiivista toteutusta tehdään kokeillen, ketterästi sekä optimoiden. On kyettävä ymmärtämään asiakkaiden koko matka ja kohtaamispisteet, ja siksi markkinointia ohjataan dataan pohjautuen, ja myös useammassa yrityksessä markkinointiautomaation kautta.

Markkinointi nähdään osaltaan aitoina tekoina, jotka ponnistavat yrityksen arvoista ja asiakasymmärryksestä. Erityisesti tällöin markkinoinnin tukena ovat vahvasti myös yrityksen PR ja viestintä.

Operatiivisella tasolla Google ja Facebook nähdään kustannustehokkaina ja tuloksellisina markkinointikanavina, vaikka ne eivät yksinään riitäkään kaikkien kohderyhmien tavoittamiseen. Etenkin Google tuntuu olevan vahvistamassa ensi vuodelle edelleen asemaansa.

Kotimaisilla verkkomedioilla on tärkeä rooli osana ohjelmallisesti ostettua näkyvyyttä, mutta myös jatkuvammassa läsnäolossa ja näkyvyydessä sekä tavoiteltaessa koko väestöä.

Sisältö- ja vaikuttajamarkkinointi vahvassa nousussa

Markkinointiautomaatio ajaa ja tarvitsee jatkuvaa sisällöntuotantoa ja oikeissa hetkessä täytyy olla myös liikkeellä kiinnostavalla ja ajankohtaisella viestillä. Yritysten pitääkin olla herkillä korvilla liikkeellä ja aktiivisesti ”haistelemassa” sekä tekemässä ”salapoliisityötä” siitä, mikä teema ja puheenaiheet nousevat ja vaikuttavat missäkin kohderyhmässä.

Sisältömarkkinointi ja vaikuttajayhteistyöt ovat yleistymässä ja vakiintumassa. Yhteistyön muodot ja –mallit hakevat kuitenkin vielä paikkaansa markkinointistrategioissa. Vaikuttajayhteistyössä on todella tärkeää valita vaikuttaja aiheen mukaan. Vaikuttajan omaa intohimoa aiheeseen tulisi myös löytyä, muuten tulokset yhteistyöstä jäävät helposti vaisuksi.

Sisältöjen täytyy herättää tunteita ja koskettaa vastaanottajiaan. Vaatimuksina sisällöille ovat aitous, oikeasti yrityksen arvojen mukaista sekä merkityksellistä asiakkaille ja potentiaalisille asiakkaille. On myös erittäin tärkeää oikeiden tavoitteiden asetanta sisältömarkkinoille sekä tulosten mittaaminen.

Markkinoinnin trendit 2019

Vuonna 2019 markkinointi ponnistaa vahvasti asiakasymmärryksestä sekä yrityksen aidoista arvoista tekoina, viestintänä ja palveluina, jotka ratkaisevat asiakkaan ongelmia ja tuntuvat asiakkaasta omalta.

Digitaalinen tuloksellinen ja mitattava markkinointi vahvistuvat ja rinnalla kysyntä kasvaa kiinnostaville sisällöille, kokemuksellisuudelle sekä uusien teknologioiden hyödyntämiselle.

Markkinoinnin arki on yhä enemmän kokeilevaa ja ketterää sekä hetkissä sekä ilmiöissä mukana elävää. Tämä haastaa sekä toimistoja että yrityksiä itsessään sisäisesti toimimaan tiiviisti yhdessä.

 

Tilaa #poiminnat