Katse tulevaan vuoteen 2020

Nostemedian kulunut vuosi on ollut vauhdikkuuden lisäksi täynnä tapaamisia ja keskusteluita markkinointiammattilaisten kanssa. Näiden keskusteluiden sekä Nostemedian asiatuntijoiden omien näkemysten pohjalta, laitoimme yhteen markkinoinnin ja mainonnan ajankohtaiset teemat uudelle vuodelle 2020.

Vastuullisuus ja kestävä kehitys – yrityksen arvopohjainen markkinointi  

Kauniista sanoista mennään kohti vastuullisia tekoja ja läpinäkyvyyttä. Arvostetaan paikallisuutta, ekologisuutta, kiertotaloutta sekä peräänkuulutetaan arvoja. Yhä useampi yritys haluaa auttaa ja tehdä asioita hyväntekeväisyyden parissa. 

Työnantajamielikuva – panostaminen työyhteisöön ja henkilöstöön

Työyhteisön hyvinvointiin panostetaan, koska työntekijäkokemus on yhtä kuin asiakaskokemus. Yrityksen työnantajamielikuva on tärkeä ja sillä on myös vahvaa brändiarvoa. Tulevaisuuden työntekijät eivät tule enää vain töihin vaan arvostavat yhä vahvemmin työn merkityksellisyyttä. 

Aito asiakasymmärrys – kumppanuudet

Asiakassuhteissa korostuu pitkäaikaisuus, aito ymmärrys sekä yhteistyö. 

Ketterä asiakaspolku verkossa, verkko-ostamisen ja -maksamisen eri muodot

Verkko-ostamisen ja -maksamisen muodot monipuolistuvat ja kuluttajien vaatimukset kasvavat. Mobiilimaksamiselta odotetaan helppoutta ja turvallisuutta. 

Kokonaisvaltaisen brändin rakentaminen – kontekstin merkitys

Yrityksen kaikki asiakaskohtaamiset niin fyysisessä kuin digitaalisessakin maailmassa rakentavat asiakaskokemusta ja brändiä. Digitaalisessa maailmassa korostuu yhä vahvemmin konteksti, sillä ei ole yhdentekevää, missä yhteydessä yrityksen viesti välittyy. 

Luovien mainosformaattien & tarinallisuuden voima

Luovien formaattien ja tarinallisuuden voima yhdistettynä pitkäjänteiseen tekemiseen tuottaa tulosta. Videomainonta tulee kasvamaan ja erityisesti luovuus ja monipuolisuus sen sisällä. Sisältömarkkinointi saa uusia muotoja ja kulmia koko ajan. B2B-vaikuttajamarkkinointi kasvaa, samoin erilaiset sponsoroinnit sekä kustomoidut navigaatiot.