Kampanjoinnista kumppanuuteen: Case Asokodit & Hidasta elämää

Ei ole yhdentekevää, missä digitaalisessa ympäristössä ja yhteydessä viestisi välittyy. Sillä on myös iso vaikutus ja merkitys, kuinka pitkäjänteisesti ja systemaattisesti yrityksen tarinaa rakennetaan tietyssä kontekstissa pidemmällä aikajänteellä. Muutaman viikon digitaalisilla kampanjoilla kosketus kohdeyleisöön jää usein pintapuoliseksi eikä pidempää muistijälkeä tai tunneyhteyttä yritykseen synny.

Nostemedia, Hidastaa elämää -media sekä Asokodit lähtivät yhdessä miettimään, miten Hidasta elämää -median ympärille syntynyttä yhteisöä voitaisiin kiinnostavasti herätellä ja puhutella asumisesta. Haluttiin myös kasvattaa tietoisuutta asumisoikeusjärjestelmästä sekä sen hyödyistä verrattuna muihin asumismuotoihin. Asokodit on maan suurin asumisoikeusyhtiö, mutta itse järjestelmä on melko huonosti tunnettu. Tavoitteena oli tottakai myös kasvattaa kiinnostusta ja harkintaa Asokotien asumisoikeusasuntoja kohtaan. 

Alusta asti oli selvää, että kumppanuudesta tulee pidempiaikaista ja Hidasta elämää -median yhteisö osallistetaan luovaan sisällöntuotantoon. Asokotien ja Hidasta elämää -median kumppanuus rakennettiin useammalla elementillä. Tärkeää tuotetuissa sisällöissä olivat Hidasta elämää -tyyliin sointuvat voimalauseet, jotka saivat myös erittäin myönteisen vastaanoton. 

Kumppanuus rakennettiin seuraavia Nostemedian edustamien medioiden ympäristöjä hyödyntäen:  

  • Vauvan odotus -opas ja Vau-applikaatio
  • Display-näkyvyys Asokotien eri kohderyhmien mukaan läpi Nostemedian mainosverkoston yli 80 median – myös datalla rikastettuna
  • 8 eri kohderyhmälähestymistä Hidasta elämää -mediassa: sisältöartikkelit videoineen, Facebook- ja Instagram -kilpailut sekä sisältönostot.

Asokotien tunnettuus että brändin harkinta lisääntyivät merkittävästi

Digitalist Group toteutti Brand Lift -tutkimuksen ennen Hidasta elämää -kumppanuuden alkamista sekä kolmen sisältökokonaisuuden jälkeen. Tulokset olivat erittäin hyviä jo tässä vaiheessa. Yhtiön brändimittarit vahvistuivat kautta linjan, minkä lisäksi sekä Asokotien tunnettuus että brändin harkinta lisääntyivät merkittävästi. Kumppanuuden vaikuttavuutta tutkitaan jälleen seuraavien sisältökokonaisuuksien jälkeen. 

Kumppanuus onnistui hyvin välittämään kuluttajille yhtiön brändiin liitettäväksi haluttuja mielikuvia. Sisältöjen luovat toteutukset tukivat hyvin pääviestiä: ne koettiin erityisen lämpimiksi, tunteita herättäviksi, inhimmillisiksi ja ystävällisiksi. Tämä on tehnyt yhtiöstä helposti muistettavan sekä luonut myönteisiä mielikuvia sen turvallisuudesta ja vastuullisuudesta.

Mielikuvat yhtiöstä kohenivat lähes 70 %:lla mainontaa huomanneista vastaajista. Erottuva ja kiinnostava sisältö on myös nostanut kuluttajien harkintaa käyttää Asokotien palveluita 10 %:lla.

“Olemme tyytyväisiä tulokseen ja näillä kohdennuksilla tavoitamme juuri meille tärkeitä kohderyhmiä.”  – Jaana Lahtinen, Marketing manager, Asokodit-